María

Oli en lli
30x41cm

Consultes sobre aquesta obra