Mare i fill

Oli en lli
51x41cm

Realitzada al 2020.

Pintura figurativa / Encàrrecs

Consultes sobre aquesta obra