Profunditat 2

Técnica mixta en tela
40 x 40 cm

Obra creada el 2022 com a encàrrec per a una empresa tecnològica, en conjunt amb “Profunditat 1”. Ambes utilitzen el blau com a color principal, ja que és un dels colors corporatius, molt present també a la decoració de l’oficina.

Consultes sobre aquesta obra