Per paisatges estranys

Tècnica mixta en lli
15x15cm

Realitzada al 2019, venuda.

Pintura figurativa / Selecció d'obres de l'arxiu

Consultes sobre aquesta obra