En penombra

Tècnica mixta en fusta
46 x 55 cm

Realitzada al 2019, va ser sel·leccionada a l’exposició anual Sant Lluc del mateix any, i a les exposicions d’art realista Euroartes XIV a Plasencia i XV a Toledo, i va ser portada al número 18 de la revista d’art Spotlight Magazine.

Consultes sobre aquesta obra