El caramel

Carbonet i pastel sobre film de polièster 23x33cm

Realitzada al 2020.

Consultes sobre aquesta obra