El caramel

Carbonet en film de polièster
23 x 33 cm

Realitzada al 2020.

Consultes sobre aquesta obra