Castells a l’aire

Oli en lli
45 x 30 cm

Realitzada al 2018, va participar a la fira Parallax Art Fair de Londres.

Consultes sobre aquesta obra