Castells a l’aire

Oli en lli
45x30cm

Realitzada al 2018, va participar a la fira Parallax Art Fair de Londres.

Pintura figurativa / Obra recent

Consultes sobre aquesta obra