Blonda i tatuatge

Oli en fusta
40x50cm

Realitzada al 2018, venuda.

Pintura figurativa / Selecció d'obres de l'arxiu

Consultes sobre aquesta obra